Een Executive Assessment is een belangrijke investering in het beter laten functioneren van mensen in de hoogste echelons van uw organisatie. Is uw nieuwe bestuurder of senior manager in staat om de organisatie een volgende fase binnen te loodsen en daarbij ook rekening te houden met de diverse stakeholders? Weet hij of zij leiding te geven aan de uitdagingen die het nieuwe digitale tijdperk met zich meebrengt?

Ook gaat het om het voorkomen van een cruciale mismatch tussen het type bestuurder, directielid of toezichthouder, met de organisatiecontext en ‘opdracht’ waar de betreffende executive voor opgesteld staat.

Het betreft posities die zich kenmerken door een grote mate van complexiteit en druk. Hoe ziet de specifieke context voor de (toekomstige) leider er wat dat betreft uit? Dit is een belangrijk startpunt voor de opzet van het Executive Assessment bij LTP.

In de afgelopen 10 jaar bracht de technologische vooruitgang grote veranderingen teweeg in de manier waarop bestuurders hun businesses leiden. En dit blijft zich doorontwikkelen, zeker door de intrede van Artificial Intelligence en robotica. Dit betekent onvermijdelijk ook grote veranderingen in leiderschap: van de zittende executives wordt gevraagd zichzelf opnieuw uit te vinden en ultiem veranderkrachtig te zijn. Deze leiders komen vaak uit het tijdperk van analoog leiderschap. Bij de nieuwe generatie leidinggevenden ontbreekt het meestal niet zozeer aan veranderkracht, maar soms wel aan het psychologische inzicht en de ‘bagage’ om medewerkers blijvend te motiveren en op het eigen functioneren te reflecteren. Kwaliteiten die nodig zijn om digitaal leiderschap effectief te vervullen.

Contextanalyse
De contextanalyse bestaat uit een intakegesprek, waarbij samen met u de specifieke identiteit en uitdagingen van de organisatie en de functie in kaart worden gebracht. De contextanalyse is onontbeerlijk om optimaal rendement uit een executive assessment te realiseren. Dit gesprek houden wij bij voorkeur met vertegenwoordigers van meerdere stakeholders (Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht). Op basis van deze informatie wordt een maatwerk assessmentprogramma samengesteld.

Maatwerk
Een Executive Assessment is bij uitstek maatwerk. Per opdracht stellen wij met u als opdrachtgever vast welke kwaliteiten cruciaal zijn en welk assessmentaanpak hiervoor passend is. Onderdelen kunnen zijn:

  • een diepgaand interview van 2 tot 3 uur met een of twee senior organisatiepsychologen.
  • een persoonlijkheidsonderzoek, waaronder risico’s op ontsporing onder hoge druk.
  • een onderzoek naar de business intelligence.
  • een onderzoek naar het functioneren in de praktijk (mondeling 360° feedbackonderzoek).
  • business games en andere (strategische) simulaties.

Waardevolle ontmoeting met veel impact
Vanzelfsprekend houden wij bij het aanbieden van het assessment zo veel mogelijk rekening met de drukke agenda van de deelnemer. Tijdens het assessment wordt de deelnemer met alle egards behandeld, onze adviseurs zijn meester in het hanteren van de respectvolle confrontatie. Wij zetten seniore adviseurs in die zelf leidinggevende, bestuurlijke dan wel toezichthoudende ervaring hebben. Het Executive Assessment wordt door de deelnemers gezien als een waardevolle ontmoeting met impact.

Uitgebreide rapportage
In het verslag van het assessment staat een duidelijk advies over het ontwikkelpotentieel dan wel de mate van geschiktheid van de deelnemer voor de betreffende positie. Er is expliciete aandacht voor de mate waarin er sprake is van een match tussen het profiel van de kandidaat met de organisatie- en functiecontext. Ook worden specifieke aandachtspunten genoemd en praktische tips voor de deelnemer.

Verder staan in het rapport: persoonlijkheidsprofiel, mate van veranderkracht, beschrijving van de leiderschapsstijl, het omgaan met druk en risico’s op ontsporing, competentiescores en sterke punten en ontwikkelpunten.