Een Executive Coachingstraject van LTP richt zich op ‘Leadership by Experience’ en kent 2 aandachtsgebieden: het behalen van overwinningen op jezelf én het behalen van overwinningen op de buitenwereld (de context, de arena van de coachee).

Het presteren, maar vooral het excelleren van mensen is een belangrijke sleutelfactor in het succes van organisaties. De groei, veranderbaarheid en mate waarin strategieën succesvol worden geïmplementeerd, worden sterk beïnvloed door de inzet en kwaliteit van de leiders, de managers en de medewerkers.

Executive Coaching biedt leiders en managers de mogelijkheid hun leiderschap te transformeren van authentiek leiderschap (Macht door Status), naar inspirerend dienstbaar leiderschap (Macht door Wijsheid).

Het sleutelbegrip tijdens een executive Coachingstraject is: Coaching in context. Omdat de coach de context (de arena) kent, het speelveld van mensen, wordt het coachingstraject geen vrijblijvende filosofische beschouwing, maar een zenuwcentrum van waaruit alle belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden.

De 3 kernwoorden tijdens een coachingstraject zijn: Zelfonderzoek, zelfinzicht en zelfmanagement. Van hieruit vindt de transformatie, de wezenlijke verandering plaats.

De executive coaches van LTP zijn registercoach, een kwaliteitskeurmerk afgegeven door het CMI, het Career Management Institute.

Start: Executive Assessment en Intake
Bij de start van het traject wordt vaak een Executive Assessment ingezet. Dit assessment werkt als een krachtige transitieversneller voor het hele coachingstraject.

Tijdens het intakegesprek wordt vastgesteld of er een klik is tussen coach en coachee en wordt het relatiecontract vastgesteld. Het succes van het traject is mede afhankelijk van dit contract, gebaseerd op veiligheid, vertrouwen, respect, verbinding en wederkerigheid. De coach wordt de begeleider, gids, partner en buddy voor het hele verdere traject.

Een Executive coachingstraject bij LTP kent 2 grote aandachtsgebieden:
1: Het behalen van overwinningen op jezelf
2: Het behalen van overwinningen op de buitenwereld/de context of de arena

Het behalen van overwinningen op jezelf
Tijdens de eerste langer durende sessie gaat het om durf, kritische confrontatie, improvisatie en zo nodig gedurfde werkvormen om de deelnemer en de coach uit de comfortzone te halen en te houden. Tijdens deze eerste sessie gaat het om zelfonderzoek. De ‘hele individuele mens’ in de context van leven en werk wordt verkend om van daaruit een krachtige leervraag te formuleren die als ijkpunt dient voor het hele traject.

Doorbraaksessies
Tussen de coachingssessies worden doorbraaksessies (pressure cookers) ingezet, gericht op experimenteren, ervaren en beleven. De doorbraaksessie laat de coachee grenzen ervaren en verleggen. Het gaat om het vergroten van zelfinzicht op rationeel en emotioneel niveau.

De vorm van een doorbraaksessie wordt bepaald door de leervraag, de thematiek en de context waarin de deelnemer leeft en werkt. LTP huurt specifieke deskundigen in die de doorbraaksessies begeleiden samen met de coach, bijvoorbeeld regisseurs, filmmakers, fotografen, acteurs, zangers en topsporters.

Coachingssessies
Ook tijdens de coachingssessies worden gedurfde vormen ingezet om de coach en de coachee uit de comfortzone te houden. Tijdens deze sessies gaat het om zelfinzicht. Alle opgedane ervaringen en inzichten uit de doorbraaksessies worden besproken, vertaald en verankerd in de dagelijkse praktijk.

Goede conditie op 4 domeinen
Leiders en managers moeten in goede conditie zijn op de 4 hieronder genoemde domeinen. Alleen dan lukt het om goed te kunnen ‘zorgen’ voor de mensen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dat vereist zelfmanagement, een belangrijk onderwerp van een Executive Coachingstraject.

  • Fysiek. Hoe is het gesteld met je fysieke gezondheid?
  • Mentaal, rationeel. Hoe veranderingsgezind, nieuwsgierig, leergierig ben je (nog)? Ben je bereid nieuwe dingen te leren en te ontdekken?
  • Emotioneel. Neem je de tijd je te laten inspireren door schoonheid (beeldende kunst, muziek, reizen, natuur, architectuur, proza, poëzie)?
  • De ziel. Hoe vind je rust? Waar vind je de leegte om nieuwe ideeën op te doen? Neem je tijd voor reflectie op je eigen handelen? Durf je zelfkritisch te zijn en je fouten toe te geven, openbaar te maken en te herstellen?

Overwinningen op de buitenwereld
De hele coachingsaanpak inspireert de coachee om proactief te handelen. Het vergroot het reflectievermogen en neemt waar mogelijk belemmeringen voor ontwikkeling(en) uit de weg. De coachee gaat meer werken en leven vanuit bezieling, waardoor de ontsporing, verleiding om te leven en werken vanuit een begeerte naar macht, geld en status kan worden geobserveerd en overstegen.

Deze nieuwe attitude heeft een direct effect op de omgeving en de organisatie en leidt tot een grotere kans op succes bij een nieuwe uitdaging. Omdat de coachee meer gericht zal zijn op het grotere belang in plaats van op zichzelf, zal zijn leiderschap zich versterken, ontwikkelen en verdiepen. Zijn gezag/macht zal steeds meer vanzelfsprekend voortkomen uit wie hij is, in plaats van afgedwongen door wat hij doet.

Bel me over de mogelijkheden