Een wendbare organisatie vraagt om wendbaar leiderschap

Hoe wendbaar is uw organisatie? Wendbaarheid is de voorwaardelijke competentie voor organisaties om mee te bewegen met en te anticiperen op relevante ontwikkelingen. Maar hoe wendbaar zijn de leiders in uw organisatie? Zijn zij niet alleen nu, maar ook in de toekomst nog in staat om voldoende waarde toe te voegen?

Onvoorspelbare context

Het leiderschap van uw organisatie draagt de grootste verantwoordelijkheid voor een organisatie om de purpose, missie, visie en strategie succesvol te bepalen en te executeren. Omdat de context waarin organisaties functioneren onvoorspelbaarder is geworden, en tevens het tempo waarin veranderingen elkaar opvolgen hoger is komen te liggen, is dat geen sinecure. Covid-19 heeft dit alles nog eens uitvergroot.

Agility veroorzaken

Waar organisaties bezig waren om onderscheidend te blijven, is voor een deel de focus verlegd naar de impact van de huidige crisis te mitigeren. Zeker nu zijn er veel organisaties die hun businessmodel en processen kritisch tegen het licht moeten houden. Wat betekent het voor de top om ‘agility te veroorzaken’? Wie is daarin goed ‘uitgerust’ en wie minder? En hoe zit dat op de langere termijn, wie zal er dan nog waarde weten toe te voegen?

Advies over wendbaar leiderschap

Als verantwoordelijk boardmember of directielid wilt u graag deskundig en integer advies krijgen over het leiderschap in uw organisatie en vooral ten aanzien van waar de kansen en de risico’s liggen. De consultants en topcoaches van LTP Executive Services kunnen u hierbij behulpzaam zijn. Zij bieden inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van uw leiders tegen de achtergrond van een snel veranderende wereld. Zij kunnen ook helpen bij het realiseren van ontwikkeling.

Hoe kunnen wij u helpen?

Ik ga graag met u in gesprek over uw specifieke vraagstuk en context. Vul het contactformulier in of neem direct contact met mij op via J.vanLonden@ltp.nl of 06 – 15960139. U kunt rekenen op een discrete behandeling van uw vraag.

Over LTP Executive Services

Versterk de impact van uw topmanagement. Executive Services – onderdeel van LTP – adviseert en faciliteert om de impact van uw topmanagement te versterken. We verbinden het oude met het nieuwe: onze 90 jaar expertise met het toepassen van de nieuwste inzichten en technologie. Wij helpen bij de selectie en ontwikkeling van een nieuwe generatie bestuurders.